Tarieven 2021

  • Intake gesprek** - 30,00 euro (30 min.)
  • Individuele behandeling* - 60,00 euro (60 min.)
  • Afstand behandeling* - 17,50 euro (ongev. 20 min.)

Telefonisch consult - 1 euro per minuut met een vast start tarief van 15 euro voor de eerste 15 minuten.

De consulten staan los van je eigen risico.
Niet alle vormen van behandeling worden door alle zorgverzekeraars vergoed. Vraag hiernaar bij uw verzekeraar.
U ontvangt per e-mail uw factuur voor uw administratie en zorgverzekeraar.

Zorgverzekering

Wilt u meer informatie over de vergoedingen? Check onderstaande link naar de website van de beroepsvereniging VVET:

Overzicht van de zorgverzekeraars die uw factuur (gedeeltelijk-) kunnen vergoeden

*Deze behandelingen worden uitgevoerd op energetische basis en zijn vrijgesteld van BTW.
**Intakegesprek wordt altijd gecombineerd met een eerste individuele behandeling.